KURS
Alle bedrifter og alle ansatte har et forbedringspotensial!
Kursleder har lang erfaring fra arbeid med og for ledelse og gir av sine erfaringer. Det brukes en rekke
bilder under gjennomføringen av kurset for å nå flere sansekanaler hos "tilhørerne" gjennom hørsel, syn
og følelser. Dette gir økt forståelse, liv til kurset og ytterligere inspirasjon til å igangsette arbeidet.

Edel Personal AS kommer til din bedrift og holder kurs!

Ta kontakt med Undis enten på mobil: 404 72 202 eller epost undis@edelpersonal.no
 • De 4 i'er :
Edel Personal AS tilbyr følgende kurs...
 • Idealisert innflytelse
 • Inspirerende motivasjon
 • Intellektuell stimulering
 • Individuell oppmerksomhet
 • Bedriftskultur
 • Profesjonelle lederegenskaper
 • Verdibasert ledelse
 • Motiverende ledelse
 • Effektive møter / styret og beslutninger
 • Salg og markedsledelse
 • Målorientering
 • Følelsessenteret i vår hjerne / emosjonell intelligens / oppskrift på suksess
 • Styrk din subjektive mestingsevne, øk din selvtillit, finn din flytsone.
 • Hvem er vi? Grunnleggende organisajonspsykologi
 • God kommunikasjon
 • Styrking til arbeidslivet
Ytteligere informasjon om kursene ved henvendelse.