KURS I FOREBYGGENDE KONFLIKTHÅNDTERING
For å skape en vinnerkultur, er det viktig å ha et øye med hva som IKKE skaper
den! Feil lederrekruttering og dårlig bedriftskultur kan være svært ødeleggende
for et selskaps muligheter til å oppnå sine mål og skape resultater. Alt for mange
selskaper, tror at hos oss ”er alt bra” eller de våger ikke ta opp vanskelige
problemstillinger. Problemer feies under teppet!
Bedriften tappes svært når en konflikt ikke blir løst!
Derfor er forbygging av konflikter og konflikthåndtering et svært viktig
læringsområde for alle bedrifter!