• 360º utviklingsverktøy gjør det mulig for et individ og bli vurdert av overordnede, kolleger og
  underordnede.
 • 360º er svært effektiv når det gjelder å støtte individuell utvikling og kan også brukes ved
  teamutvikling og kompetanseheving.
 • Formålet med 360º er å gi individet innsikt i hvordan han/hun oppleves av personer på ulike
  nivåer i organisasjonen.
 • Forskjeller i hvordan individet opplever seg selv og hvordan andre opplever individet kan gi
  underlag for givende diskusjoner omkring utviklingsbehov.
360º er et kraftfullt verktøy. Den vurderingen som andre gjør av et individ, kan være en sterk drivkraft
til økt selvbevissthet og individuell utvikling. 
UTVIKLINGSVERKTØY FOR TEAM, LEDERE OG ANSATTE
PERSONPROFIL OPQ32i 

Ved rekruttering og utvikling brukes testen ”Occupational Personality Questionnaire". Denne måler 32
egenskaper som beskriver en persons typiske eller foretrukne måte å handle, tenke og føle på. Testen
er ISO sertifisert av Det Norske Veritas og kan fås på 30 ulike språk.

Hvilke rapporter har du behov for?
 • Personprofil
 • Kandidatrapport – hvordan kandidaten ser på seg selv
 • Brukerrapport – mer detaljert personprofil
 • Teamroller og lederstil, profil
 • Teamroller og lederstil, rapport
 • Lederkompetanse
 • Premiumsrapport (samtlige rapporter ovenfor)
 • Teamprestasjoner – utvelgelsesrapport
 • Teamprestasjoner – individuell rapport
 • Teamprestasjoner – grupperapport
 • Salgsrapport – personprofil – utvikling for selgere og salgsteam
UTVIKLINGSVERKTØY FOR LEDERE
PMC (Perspectives On Management Competencies) - 360º Metodikk Kompetansekartlegging