LEDERE SOM SKAPER GEVINST
Selskaper bruker MILLIONER på lederopplæring, men det har NULL
effekt, hvis det ikke brukes riktig.

-  er ledere som er motiverte til å arbeide for en organisasjons beste. Siden man vet hvilke egenskaper som
kjennetegner slike ledere, bør disse egenskapene inkluderes i vurderingen av ledere ved utvelgelse.
 
Verdibasert, motiverende og utviklende ledelse vil ”løfte lederskapet til et høyere nivå” ved at de blir gode
rollemodeller.
 
Verdibasert ledelse må finnes på toppen og utvikles på alle nivåer i
organisasjonen. Høyere nivåer må være gode rollemodeller for de
på lavere nivå! I altfor mange tilfeller svikter rollemodellen på toppen!
Dette bør endres!