ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING
Edel Personal AS kommer til din bedrift og holder kurs for enkeltpersoner og grupper.
Hvordan oppnå størst lønnsomhet for bedriften?
Størst lønnsomhet for bedriften oppnås gjennom verdibasert, utviklende og motiverende ledelse.
Gode resultater oppnås med forholdsvis enkle hjelpemidler og enkle grep! Folk yter mer!

Edel Personal AS holder kurs i den optimale lederplattformen som består av 4 grunnleggende kurs. Dette
er et anerkjent konsept innenfor organisasjonsutvikling; som ofte kalles transformasjonsledelse eller ved
navnet "
De 4 i'er".

Se alle kurs fra Edel Personal AS.

Til tross for hva studiene viser, praktiseres det ofte en form for organisasjons- og lederutvikling som står
i motsetning til de gode rollemodeller som vi finner i verdibasert ledelse.

Selskaper bruker MILLIONER på lederopplæring, men det har NULL effekt, hvis det ikke brukes riktig!

Hjelp til de som ikke oppnår det beste resultateter.
Edel Personal AS har kurs til hjelp og utvikling for de som befinner seg på andre trinn av lederskalaen, der
de ikke oppnår de beste resultater. Ved å ta tak i utfordringene kan selskaper som ikke lykkes, bli mer
bevisst sin ledelsesform og dermed starte jobben mot et høyere nivå. Disse kursene sees ikke på listen
som følger. Hjelp gis ved "
et selskaps evne til å skaffe og holde på sine kunder og ansatte", "effektive møter",
"bedre systemer", "konflikthåndtering og forebygging
". Veien til bedre ledelse ved hjelp av Adizes lederroller
og forståelse for Mismanagement. Det er aldri for sent å ta tak og bygge en ny plattform gjennom verdibasert,
utviklende og motiverende ledelse.

Lederutvikling av ungdom.
Edel Personal AS har kurs rettet mot forberedelse og styrking av ungdom/ungdomsorganisasjoner, lærlinger
og nyansatte til og i arbeidslivet. Kurset gir de unge en verdifull plattform med på veien der det gjennomgås
grunnleggende verdier som er viktig å ha med seg i arbeidslivet. Deretter rettes kurset mot å øke kompetansen
om arbeidslivet innenfor en rekke sentrale områder. Du kan bli en god rollemodell. Du kan lære deg verdien
av økt kompetanse og individuell oppmerksomhet. Du kan lære deg å bli målrettet, øke din subjektive
mestringsevne og styrke selvbildet og selvtilliten. Slik får du et grunnlag for at du lykkes, men også for at
bedrifter lykkes.
Idealisert innflytelse
Inspirerende motivasjon
Intellektuell stimulering

Individuell oppmerksomhet
En nødvendig plattform for å bli en god leder.
Stimulans til økt læring, læringsvillighet og overført læring! Dette er
bedriftens viktigste konkurransefortrinn!
Et solid grunnlag for inspirasjon og motivasjon.
Et nødvendig fundament for å møte og forstå menneskene rundt deg
der vi stadig gjør mange feil.

Alle bedrifter og alle ansatte har et forbedringspotensial!