REKRUTTERINGSVERKTØY
PERSONPROFIL OPQ32i

Ved rekruttering og utvikling brukes testen ”Occupational Personality Questionnaire". Denne måler 32 egenskaper
som beskriver en persons typiske eller foretrukne måte å handle, tenke og føle på. Testen er ISO sertifisert av
Det Norske Veritas og kan fås på 30 ulike språk.
 • Lederkompetanse
 • Premiumsrapport (samtlige rapporter ovenfor)
 • Teamprestasjoner – utvelgelsesrapport
 • Teamprestasjoner – individuell rapport
 • Teamprestasjoner – grupperapport
 • Salgsrapport – personprofil - utvilking for
  selgere og salgsteam
EVNETESTER

Evnetestene til SHL finnes i ulike versjoner tilpasset for ulike sektorer og nivåer
i næringslivet. ”Access Ability” evaluerer på en rask og effektiv måte evner som
er viktige innenfor mange arbeidsområder. Hver test er utformet for å vurdere
en spesifikk evne med en gitt vanskelighetsgrad.
 • Personprofil
 • Kandidatrapport - hvordan kandidaten ser på
  seg selv
 • Brukerrapport - mer detaljert personprofil
 • Rapport til oppdragsgiver
 • Teamroller og lederstil, profil
 • Teamroller og lederstil, rapport
Hvilke rapporter har du behov for?