EDEL PERSONAL AS rekrutterer mennesker til stillinger på alle nivåer. En rekrutteringsprosess består av
mange elementer.

Du kan nedenfor velge hvilke oppgaver du ønsker hjelp til:
 • Kartlegging av bedrift og stilling
 • Valg av riktige kompetanser for stillingen
 • Stillingsbeskrivelsen
 • Annonseutforming og annonsering
 • Søknadsbehandling
 • Førstegangsintervju
 • Personlighetstest (OPQ32), tolkning av denne
 • Evnetester (Access Ability), tolkning av denne
 • Presentasjon av aktuelle kandidater
 • Andregangsintervju, tilbakelesing av testresultater
 • Intervju av referansepersoner
 • Eventuelt deltagelse i sluttintervjuer

EDEL PERSONAL AS kan ta hele eller deler av disse oppgavene. Vi kan også bistå etablerte personalavdelinger
i arbeidet med rekrutteringen.
REKRUTTERING