EDEL PERSONAL AS skaper gevinst for kunden ved å :
  • minske kostnader ved god rekruttering.
  • skaffe den best kvalifiserte og motiverte til stillingen.
  • øke kvalitetssikringen gjennom:
GEVINST FOR KUNDEN
- like målemetoder
- strukturert, rettferdig og kompetansebasert rekruttering av søkere internt og eksternt
- større etisk fokus og mer rettferdig prosess
  • få mer tid til kjerneområder