STYREKOMPETANSE

Hvem skal bekle
rollene rundt bordet?

Styrearbeid, - er ledelse på høyeste nivå.
Et styre skal jobbe fremtidsrettet med å utvikle selskapet, og da er det dine egenskaper
og din kompetanse som gjør at dere lykkes. 

Et styre bør bestå av medlemmer som er motiverte for å gjøre en god jobb, sammensatt
av kvinner og menn med samlet bred kompetanse.

Edel Personal AS

•    rekrutterer og kvalifiserer representanter til ditt styre
•    holder kurs i styrekompetanse 

Edel Personal AS registrerer potensielle og aktuelle styrekandidater. Ønsker du å
registrere deg i Edel Personal sitt styrearkiv, send en e-post til undis@edelpersonal.no
og du vil få tilsendt registreringsskjema.